5 سفير هنرمند سبک زندگی سالم در برابر بيماری خاموش دیابت

ایران دیابت - بهاره رهنما، سحر دولتشاهی، کمند امير سليمانی، سام درخشانی و سروش صحت سفرای دیابت ایران شده اند. این 5 بازیگر سينما و تلویزیون کشور که حلقه سفرای دیابت را تشکيل دادهاند برای آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در خصوص بيماری خاموش دیابت که به علت سبک زندگی امروزی آمار مبتلایان به آن افزایش یافته است اعلام آمادگی کردند که تا پایان سال در فرهنگسراها و مدارس سطح شهر تهران به فعاليتهای آموزشی بپردازند.

بهاره رهنما با اشاره به اینکه در حال حاضر سفرای دیابت، آموزش اقشار مختلف شهر تهران را بر عهده گرفتهاند، خاطرنشان کرد: با پيشرفت و موفقيت این طرح مؤثر، در سال آینده آموزشهای دیابت در سطح کشور انجام میشود و احتمال این وجود دارد که بر تعداد سفرای دیابت افزوده شود. وی از چگونگی شکل گیری حلقه سفیران دیابت و راه های مبارزه با این بیماری می گوید:

گام های نخست

بهاره رهنما هنرمند شناخته شده کشور به چهار هنرمند دیگر که در این حلقه قرار دارند اشاره کرد و گفت: نه اینکه من سایر اعضای حلقه سفرای دیابت را انتخاب کرده باشم، اما طی برگزاری جلسات و اتاق فکرهای طولانی، ابتدا کمند امير سليمانی و سپس سحر دولتشاهی ـ که به دو زبان دیگر تسلط دارد ـ و با گذشت مدتی، سروش صحت و سام درخشانی به این حلقه پيوستند و از آنجا که لازم بود تحت آموزشهای صحيح و حساب شده قرار بگيریم تا بهترین اطلاعات را منعکس کنيم پس از چند جلسه بررسی جوانب کار، قرار شد نزد استادانی در کشورهای ترکيه و دانمارک برویم و در کمپهای آموزشی که در نظر گرفته شده بود شرکت کنيم اما متأسفانه یکی از روزنامههای کشور، بیمحابا و بدون دانش عليه من و سایر سفرای حلقه دیابت متنی را به چاپ رسانده است، در حالی که لازم است با موضوعی به این مهمی با جدیت برخورد شود و نمیتوان بدون آگاهی وارد عمل شد. بهاره رهنما در مورد چگونگی آغاز جلسات آموزشی گفت: در کشور ترکيه با دو پزشک و یک وکيل در ارتباط بودیم تا علاوه بر یادگيری شيوههای درست زندگی و استفاده از تغذیه مناسب که بيماران دیابتی یا افراد در معرض خطر را با وضعيت بهتری رو به رو میسازد، راه و روش احقاق حقوق افراد مبتلا به دیابت و فرایندهای مرتبط با تهيه داروی دیابتیها و اشکلات احتمالی را که دراین زمينه به وجود میآید آموزش ببينيم. همچنين در کشور دانمارک، شيوه برخورد صحيح و گفتوگو با مبتلایان به دیابت را از استادی که از کشور انگليس آمده بود آموختيم، چراکه شيوه بيان مطالب به بيماران، خانواده آنها و جمعی که شنونده توضيحاتمان هستند، به اثرپذیری هر چه بيشتر کمک خواهد کرد.

هر 15 دقيقه یک دیابتی

سفير دیابت گفت: این حلقه سفرا بر خلاف سایر مراکز مردم نهاد، از ابتدا به صورت اجرایی آغاز به کار کرده و به همين دليل به صورت عملی وارد ماجرا شدهایم و برای ارتباط با افراد مبتلا به دیابت و خانوادهها و اطرافيانشان هر کدام از ما، ماهانه به دو مدرسه یا فرهنگسرا میرویم و به کسانی که به این بيماری مبتلا هستند یا در معرض ابتلا قرار دارند، سبک زندگی درست و اقدامهایی را که باید انجام دهند آموزش میدهيم تا بتوانند زندگی سالم و بهتری داشته باشند. وی یادآور شد: با وجود تعاليمی که دیدیم، به غير از اطلاعاتی در زمينه سبک زندگی درست، تغذیه سالم، نظم دارویی و پرهيزهای اثرگذار، به هيچ عنوان در خصوص داروهای مرتبط با دیابت اظهار نظر نمیکنيم و در صورت پرسش سؤالاتی در این راستا، از افراد میخواهيم با پزشک خود مشورت کنند. بهاره رهنما ادامه داد: سعی ما پنج نفر بر این است که با گذشت زمان، بتوانيم آمار مبتلایان به این بيماری را در سطح کشور کاهش دهيم، چراکه شرایط به گونهای شده است که در ایران در هر 15 دقيقه یک نفر به بيماری دیابت دچار میشود، مضاف بر اینکه آمار قطع شدن اعضای بدن مبتلایان به بيماری دیابت هم کم نيست. واقعيت این است که اقدامهای درمانی، هزینههای زیادی را برای فرد و جامعه به همراه دارد در حالی که میتوان با ارائه و پيروی از شيوههای درست زندگی و مقابله با دیابت، این هزینه را صرف کارآفرینی جوانان کرد.

زنگ خطر بيماری خاموش دیابت

به دليل سبک نادرست زندگی و دور شدن افراد از طبيعت، در کلانشهرها بيشتر است. بهاره رهنما در خصوص ریسک فاکتورهایی که باید به آن توجه داشت خاطرنشان کرد: در ایران و به دليل فرهنگی که بر آن حاکم است بسياری از خانوادهها تولد نوزاد چاق را خوشایند میدانند و به همين خاطر به قربانی کردن گوسفند و اقدامهای دیگر دست میزنند، در حالی که باید تولد نوزاد با وزن بالا، به عنوان یک ریسک فاکتور در خصوص بيماری دیابت در نظر گرفته شود. وی تأکيد کرد: اضافه وزن یکی دیگر از ریسک فاکتورهایی است که در مورد بيماری شيرین باید به آن توجه ویژهای داشت. من به عنوان کسی که اضافه وزن دارم میدانم در بسياری از موارد نمیتوان به سادگی اضافه وزن را کاهش داد، چراکه عوامل متعددی در این افزایش وزن دخيل هستند، از طرفی از آنجا که مادرم مبتلا به این بيماری است، خود را نيز در معرض ابتلا به این بيماری میدانم. این در حالی است که افراد دارای اضافه وزن و بالای 40 سال، در موقعيت پيش دیابت قرار دارند و به عنوان توصيه برای تمام این افراد که من هم جزو آنها هستم باید گفت: روزی 20 دقيقه پياده روی حدود 50 درصد از نگرانیهای مربوط به بيماری دیابت را برطرف میکند. همچنين مصرف سيگار از مواردی است که روند بيماری را سرعت میبخشد و آن را از کنترل خارج میکند در صورتی که منع مصرف سيگار، کمک میکند. افراد طول عمر بيشتری داشته و مانند افراد عادی لحظات خود را سپری کنند. علاوه بر این فست فودها و افزودنیهای شيميایی هم در ابتلا به این بيماری دخيل هستند، اما متأسفانه با مشغله های زیاد والدین، بيشتر کودکان به سراغ این گروه از مواد غذایی میروند و تنقلات قدیمی مانند آجيلها، ماست و سبزی، کاهو و سکنجبين و... جای خود را به خوراکیهای غير استاندارد داده است که این شيوه زندگی، بيماری دیابت را به افراد نزدیکتر میکند. در حالی که والدین بخصوص مادران که مدیران خانواده هستند میتوانند ذائقه فرزندان و سایر اعضای خانواده را به مصرف این قبيل خوراکیها عادت ندهند. بهاره رهنما با بيان اینکه اگر چه سابقه خانوادگی در ابتلا به بيماری دیابت مؤثر است، افزود: اگر دو نفر که یکی از آنها سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت دارد و دیگری فاقد این فاکتور باشد، با یکدیگر مقایسه شوند در حالی که فرد بدون سابقه خانوادگی به سبک زندگی خود توجهی نداشته باشد و دیگری از سبک درستی پيروی کند، جالب این است که فرد دارای سابقه خانواگی نسبت به بيماری دیابت، زندگی سالمتر و وضعيت بهتری خواهد داشت. نکته مهم دیگر به موضوع خواب باز میگردد. فاکتوری که کاهش یا افزایش آن با ابتلا به بيماری دیابت در ارتباط است، چراکه خواب منظم در طول شبانه روز، به تنظيم ترشح انسولين در بدن می انجامد و خطر ابتلا به دیابت را کاهش میدهد. بهاره رهنما در پایان فاکتور مهمی را که باید مورد توجه زنان جامعه قرار بگيرد معاینات و بررسیهای دورهای و مرتب 3 و 6 ماهه دانست، چراکه ميان بيماری زنان و بيماری دیابت ارتباط معناداری وجود دارد.

ایران دیابت این حرکت خیرخواهانه هنرمندان کشور را ارج نهاده و در توسعه و حمایت آن تلاش می کند.


QR code

Recently Viewed

No products

منو