شاخص توده بدنی یا BMI چیست؟

شاخص توده بدنی یا Body Mass Index) BMI) ، یک سنجش برای محاسبه قد و وزن یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. محاسبه BMI به شما کمک می کند تا از وزن ایده آل خود باخبر شوید و اینکه آیا شما نیاز به کاهش وزن دارید و یا چه میزان باید وزن خود را کاهش دهید. محاسبه آن بسیار ساده است. با وارد کردن تنها وزن و قد خود، شاخص توده بدنی یا همان BMI محاسبه شده و عدد بدست آمده وضعیت شما را مشخص می کند.


ارتباط شاخص توده بدنی با خطر ابتلا به دیابت چیست؟

یکی از عوامل مهم و موثر در ابتلا به دیابت چاقی و اضافه وزن می باشد. از آنجا که افزایش توده بدنی به عنوان یک عامل خطرزای بیماران دیابتی تلقی و کنترل و کاهش وزن به منزله کنترل بیماری محسوب می‌گردد،  با توجه به ارتباط بین شاخص های تن سنجی و ابتلا به دیابت، لزوم آموزشهایی در زمینه جلوگیری از چاقی و اصلاح در روش زندگی وتغذیه مناسب و انجام تحرک و ورزش بدیهی می باشد.


QR code

Recently Viewed

No products

منو